Junta de Personal Docent i Investigador

Òrgan de representació del professorat funcionari i contractat en règim administratiu de la Universitat de Barcelona.

Membres

Llistat, informació i contacte dels membres de la Junta

Actes

Accés a les actes de la Junta

Calendari

Consulta les properes trobades de la Junta

Presentació

La Junta de Personal Docent i Investigador és l’òrgan de representació del professorat funcionari i contractat en règim administratiu de la Universitat de Barcelona. El seu objectiu prioritari és representar i defensar els drets del professorat de la nostra universitat. La pàgina web que ara presentem ha estat actualitzada per a facilitar el màxim d’informació sobre temes d’interès i actualitat que afecten al personal docent i investigador universitari.

Es convoca la Segona Edició del Premi de la JPDI al millor treball de fi de grau (TFG) Universitat de Barcelona per als treballs defensats durant el curs 2021-2022

A iniciativa de la Junta de Personal Docent i Investigador, es convoca la Segona Edició del Premi de la JPDI al millor treball de fi de grau (TFG) Universitat de Barcelona per als treballs defensats durant el curs 2021-2022. Amb caràcter general, l’objectiu del premi és donar visibilitat als treballs que incorporin la perspectiva de … Es convoca la Segona Edició del Premi de la JPDI al millor treball de fi de grau (TFG) Universitat de Barcelona per als treballs defensats durant el curs 2021-2022 Leer más »

Convocatòria de reunió del Consell de Govern

Divendres 13 de maig de 2022 08:30 – 11:30 …

18 de maig Comissió de Professorat

Ordre del dia: Convocatòria de places professorat associat Places permanents pendents Presentació de l´Estatut del PDI Altres temes per confirmar …

5 de maig Reunió de la Comissió d´Igualtat

Ordre del dia Aprovació de l’acta anterior Informació respecte a la renuncia de la consultora Equilatera Presentació de les noves propostes enviades per altres dues consultores Debat i aprovació de la nova consultora Torn obert de paraula …

28 d’abril Reunió Comitè Seguretat i Salut (TEAMS )

Odre del dia:    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior  Informe de la Presidenta   Situació crisi sanitària Covid-19   Manual de procediments de l’OSSMA.   Informe sobre la sinistralitat del 2021   Torn obert de paraules …

Eleccions al Claustre de la UB

El passat dia 2 de març, el Consell de Govern va aprovar la convocatòria d’eleccions de representants del PDI i PAS del Claustre Universitari i, del PDI i PAS a les Juntes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals i de Psicologia, al mes de maig de 2022. Així mateix s’ha acordat convocar eleccions al … Eleccions al Claustre de la UB Leer más »

Premi de la JPDI al millor treball de fi de grau (TFG) Universitat de Barcelona

La Junta de Personal Docent i Investigador, ha decidit de crear el Premi de la JPDI al millor treball de fi de grau (TFG) Universitat de Barcelona i convoca la seva primera edició per als treballs defensats durant el curs 2020-2021. L’objectiu del premi és donar visibilitat i premiar l’excel·lència de treballs que incorporin la perspectiva de … Premi de la JPDI al millor treball de fi de grau (TFG) Universitat de Barcelona Leer más »