Junta de Personal Docent i Investigador

Eleccions al Claustre de la UB

El passat dia 2 de març, el Consell de Govern va aprovar la convocatòria d’eleccions de representants del PDI i PAS del Claustre Universitari i, del PDI i PAS a les Juntes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals i de Psicologia, al mes de maig de 2022.

Així mateix s’ha acordat convocar eleccions al mes de maig 2022, d’estudiants a Consells d’Estudi i Juntes de Facultat que no van cobrir places durant el procés electoral de maig 2021.

Els processos electorals es realitzaran d’acord amb la Normativa de votació electrònica de la Universitat de Barcelona, atesa la situació sanitària derivada de la Covid-19, i amb el mateix calendari electoral aprovat per Consell de Govern en data 2 de març de 2022.