Junta de Personal Docent i Investigador

28 d’abril Reunió Comitè Seguretat i Salut (TEAMS )

Odre del dia:   

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

 Informe de la Presidenta  

Situació crisi sanitària Covid-19  

Manual de procediments de l’OSSMA.  

Informe sobre la sinistralitat del 2021  

Torn obert de paraules