Junta de Personal Docent i Investigador

5 de maig Reunió de la Comissió d´Igualtat

Ordre del dia

  • Aprovació de l’acta anterior
  • Informació respecte a la renuncia de la consultora Equilatera
  • Presentació de les noves propostes enviades per altres dues consultores
  • Debat i aprovació de la nova consultora
  • Torn obert de paraula