Junta de Personal Docent i Investigador

18 de maig Comissió de Professorat

Ordre del dia:

  • Convocatòria de places professorat associat
  • Places permanents pendents
  • Presentació de l´Estatut del PDI
  • Altres temes per confirmar