Junta de Personal Docent i Investigador

Es convoca la Tercera Edició del Premi de la JPDI al millor treball de fi de grau (TFG) Universitat de Barcelona

A iniciativa de la Junta de Personal Docent i Investigador, es convoca la Tercera Edició del Premi de la JPDI al millor treball de fi de grau (TFG) Universitat de Barcelona per als treballs defensats durant el curs 2022-23. Amb caràcter general, l’objectiu del premi és donar visibilitat als treballs que incorporin la perspectiva de les condicions del treball del professorat, les condicions de la docència, les relacions entre els col·lectius que formen la universitat, de forma que contribueixin a sensibilitzar els estudiants, i per extensió tota la comunitat universitària, sobre la problemàtica laboral del col·lectiu dels Docents i Investigadors i alhora per fomentar l’interès dels estudiants en la recerca. La concessió del premi s’ajustarà a les bases
següents:

Primera. Objecte: Aquesta convocatòria té per objecte la concessió del premi al millor treball de fi de grau elaborat i presentat durant el curs 2022-23 per l’alumnat de qualsevol dels graus impartits a la Universitat de Barcelona, d’acord amb els requisits i en els termes que s’estableixen la continuació.