Junta de Personal Docent i Investigador

Actes 2020

ACTA REUNIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA – 07/10/2020

Data de reunió: 7 d’Octubre de 2020 (dimecres) Hora de reunió: 16.00 hores Lloc de reunió: Skype Professional Presents: A. Bejarano ; S. Costa; M Fons; R Franquesa ; JM Fullola; M. Honrubia; X Luri; MC Manzanares; MA Massip; M. Oliva; J Turmo; J Vilella; S’excusen: MR Lloret; A Madrid; M Romeo; JR

REUNIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA – 27/05/2020

Data de reunió: 27 Maig de 2020 (dimecres) Hora de reunió: 16.00 hores Lloc de reunió: Skype Professional Presents: F Barbancho; AM Bejarano; S Costa; JM Fullola; M Honrubia; X Jarque; FX Luri; S’excusen: MC Manzanares; A Massip; M Romeo; J Turmo S’Excusen: M Fons; JR Ticó; J Vilella