Junta de Personal Docent i Investigador

Actes

REUNIÓ PLENÀRIA EXTRORDINÀRIA (Acta provisional) – 15/09/2021

Data de reunió: 15 Setembre 2021 (dimecres) Hora de reunió: 16.00 hores Lloc de reunió: Teams Presents: M Honrubia, M Fons, J Turmo, MC Manzanares, J Ticó, J Jarque, S Costa, X Luri, JM Fullola, A Madrid, T Bartual (convidada) S’excusen: MR Lloret, M Bueno, F Barbancho, M Romeo, A Massip, M Oliva, R Franquesa

REUNIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA – 14/07/2021

Data de reunió: 14 Juliol 2021 (dimecres) Hora de reunió: 16.00 hores Lloc de reunió: Teams Presents: M Honrubia, M Fons, J Turmo, MC Manzanares, AM Bejarano, M Bueno, A Massip, J Ticó J Jarque, M Oliva; S’excusen: MR Lloret, S Costa, X Luri, JM Fullola, M Bueno, F Barbancho, M Romeo,

REUNIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA – 16/06/2021

Data de reunió: 16 Juny 2021 (dimecres) Hora de reunió: 16.00 hores Lloc de reunió: Teams Presents: M Honrubia; R Franquesa; J Turmo; MT Bartual, MC Manzanares, A Madrid, M Romeo, A Massip S’excusen: MR Lloret, S Costa, J Jarque, X Luri, JM Fullola, J Ticó, M Bueno, F Barbancho, O Mascarilla, M Oliva,

REUNIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA – 14/04/2021

Data de reunió: 14 Abril 2021 (dimecres) Hora de reunió: 14.00 hores Lloc de reunió: Teams Presents: MC Manzanares; M Honrubia; S Costa; J Turmo; M Romeu; M Oliva; X Jarque ; JM Fullolla, J. Vilella; MT Bartual (Convidada) S’excusen: J Ticó; F Barbancho; FX Luri; AM Bejarano; MR Lloret (Convidada); A Madrid.

ACTA REUNIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA – 10/02/2021

Data de reunió: 10 Febrer de 2021 (dimecres) Hora de reunió: 16.00 hores Lloc de reunió: Teams Presents: MC Manzanares, M Honrubia, AM Bejarano; A Madrid; FX Luri; J Turmo; M Romeu; M Oliva; M Fons; R Franquesa; X Jarque ; JM Fullolla, MT Bartual (Convidada) S’excusen: J Ticó; F Barbancho; S Costa;