Junta de Personal Docent i Investigador

Presentació

La Junta de Personal Docent i Investigador és l’òrgan de representació del professorat funcionari i contractat en règim administratiu de la Universitat de Barcelona. El seu objectiu prioritari és representar i defensar els drets del professorat de la nostra universitat.